جزیرهٔ سرگردانی

بسم الله الرحمان الرحیم ..
همیشه معتقد بودم حین وبلاگ نوشتن نباید دچار خودسانسوری بشم . هر چند که خواننده های اون وبلاگ از اشنایان و دوستان باشن . فکر می کردم که در پی نوشتن وبلاگ باید هدفی داشته باشم .. مثلا رسیدن به ارامش فکری ..
وقتی دچار خودسانسوری بشی نوشتن در وبلاگ ارامت نمی کنه و من اینطور شده بودم .. در 5 وبلاگ قبلی حس خوبی نداشتم . انگار که در رودربایستی باشم با خوانندگان وبلاگم!
این وبلاگ 6 مین تجربه ی وبلاگ نویسی منه . امیدوارم مثه 5 پروژه ی قبلی با شکست مواجه نشم .

  • میم